Cảm biến tiệm cận Omron E2S- Q13 1M


0 VNĐ

1. Đặc tính kĩ thuật : Cảm biến tiệm cận Omron E2S- Q13 1M

- E2S- Q13 1M là cảm biến tiệm cận điện cảm 

- Khoảng cách phát hiện: 1.6 mm

- Vỏ bọc bằng Polyarylate resin

- Đầu cảm biến loại không có che

- Tần số đáp ứng: 1 Khz max

- Điện áp hoạt động: 10-32 VDC

- Kết nối: dây nối sẵn, DC 3-wire

- Điều khiển ngõ ra: dòng 0 ... 50mA

- Ngõ ra: NPN, NO

Bình luận