Cảm biến tiệm cận omron E2C-EM02-F


0 VNĐ

1 Mô tả 

Cảm biến tiệm cận Omron E2C-EM02-F

Cảm biến tiệm cận E2C-EM02-F

  • Khoảng các phát hiện :2 mm

    Độ chính xác :2 μm

  • Mức độ chịu sốc: Destruction: 500 m/s2 for 3 times each in X, Y, and Z directions

  • Trở kháng cách điện:50 MΩ min. (at 500 VDC)

  • Tiêu chuẩn :IEC60529 IP67

2 Kích thước

Cảm biến tiệm cận Omron E2C-EM02-F

 

Bình luận