Cảm biến tiệm cận omron E2FM-X1R5D1-M1GJ 0.3M


0 VNĐ

1. Mô tả Cảm Biến Tiệm Cận omron E2FM-X1R5D1-M1GJ 0.3M

 - Cảm biến tiệm cận điện cảm E2FM-X1R5D1-M1GJ 0.3M

- Thân hình trụ, đầu cảm biến 8 mm

- Nguồn cung cấp 12 - 24 VDC.

- Tần số đáp ứng : 200 HZ.

- Khoảng cách phát hiện 0-1.05 mm.

- Ngõ ra điều khiển NO.

 

- Kết nối ngõ ra: DC 3 dây, chiều dài đáp ứng 2m

 

2. Kích thước

 

Cảm Biến Tiệm Cận omron E2FM-X1R5D1-M1GJ 0.3M

 

3. Sơ đồ kết nối

 

 

Cảm Biến Tiệm Cận omron E2FM-X1R5D1-M1GJ 0.3M

 

4. Sơ đồ ngõ ra

 

Cảm Biến Tiệm Cận omron E2FM-X1R5D1-M1GJ 0.3M

 

 

Bình luận