SSR15XV, SSR20XV, SSR25XV, SSR15XW, SSR20XW, SSR25XW, SSR30XW, SSR15TXB, SSR20TXB, SSR25XTB THK


0 VNĐ

Radial Type Model SSR

SSR series

Thanh trượt SSR series với Thiết kế nhỏ gọn với chiều cao mặt cắt thấp cấu trúc tiếp xúc với bi ở góc 90° theo hướng xuyên tâm làm cho mô hình này là một mô hình tối ưu cho các máy dẫn hướng theo chiều ngang.

Model:

SSR 15XW
SSR 15XWM
SSR 20XW
SSR 20XWM
SSR 25XW
SSR 25XWM
SSR 30XW
SSR 30XWM
SSR 35XW
SSR 15XV
SSR 15XVM
SSR 20XV
SSR 20XVM
SSR 25XV
SSR 25XVM
SSR 15XTB
SSR 20XTB
SSR 25XTB

 

SSR15XW
SSR15XWM
SSR20XW
SSR20XWM
SSR25XW
SSR25XWM
SSR30XW
SSR30XWM
SSR35XW
SSR15XV
SSR15XVM
SSR20XV
SSR20XVM
SSR25XV
SSR25XVM
SSR15XTB
SSR20XTB
SSR25XTB

Bình luận